Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2022./2023.

gradskaupravaTemeljem članka 12. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Velike Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 01/2018.) Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2022./2023.

I.
Predmet ovog Natječaja je dodjela stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva.
Natječaj će se objaviti na stranicama Grada Velike Gorice danom donošenja.

Prijave za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja zaprimat će se
od 01. rujna do 30. rujna 2022.

II.
Grad Velika Gorica dodijelit će 30 stipendija za učenike prvih razreda u trogodišnjem programu obrazovanja, a prema utvrđenoj Listi deficitarnih zanimanja za školsku godinu 2022./2023. i to:

ZANIMANJE
1. Alatničar 24. Krovopokrivač i izolater
2. Armirač 25. Kuhar
3. Autoelektričar 26. Ličilac-soboslikar
4. Autolakirer 27. Limar
5. Autolimar 28. Mesar
6. Automehaničar 29. Monter suhe gradnje
7. Automehatroničar 30. Pediker
8. Bravar 31. Pekar
9. CNC operater 32. Plinoinstalater
10. Cvjećar 33. Podopolagač
11. Dimnjačar 34. Pomoćni kuhar i slastičar
12. Elektroinstalater 35. Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima
13. Elektromehaničar 36. Slastičar
14. Elektromonter 37. Staklar
15. Elektroničar-mehaničar 38. Stolar
16. Fasader 39. Strojobravar
17. Frizer 40. Tapetar
18. Instalater grijanja i klimatizacije 41. Tesar
19. Keramičar-oblagač 42. Tokar
20. Klesar 43. Vodoinstalater
21. Konobar 44. Vozač motornog vozila
22. Kozmetičar 45. Zidar
23. Krojač 46. Zlatar

III.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da su redovni učenici prvog razreda u trogodišnjem programu obrazovanja za deficitarna zanimanja
- da imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice najmanje 3 godine
- da su državljani Republike Hrvatske

IV.
Stipendija Grada Velike Gorice dodjeljuje se u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, za deset mjeseci,
računajući od 1. rujna 2022.

V.
Kriteriji za utvrđivanje liste prvenstva kandidata za dodjelu stipendije je opći uspjeh u VII. i VIII. razredu utvrđen na osnovi prosječne ocjene.

VI.
Korisnici stipendije mogu nastaviti koristiti stipendiju do kraja trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja pod uvjetom da uspješno završe razred za koji su stipendirani i ne promijene prebivalište.

VII.
Uz obrazac PRIJAVA na natječaj za dodjelu stipendija za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

I.
• POTVRDA o upisu u prvi razred za školsku godinu 2022./2023. – ovjeren od škole s navedenim zanimanjem koje učenik upisuje
• svjedodžbe 7. i 8. razreda (preslika)
• domovnica (preslika)
• potvrda o prebivalištu izdana u MUP-u
• obrazac – Izjava sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka

II.
• dodatna dokumentacija, dostavit će se samo po zahtjevu Povjerenstva
– Potvrda o prihodima ostvarenih iz plaća, mirovina, drugog dohotka ili prihod iz obrta,
poljoprivrede i šumarstva za članove zajedničkog kućanstva za 2021.

VIII.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice i putem obavijesti kandidatima.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku na Prijedlog liste kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste. Odluka o prigovoru je konačna.
Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija.

Na temelju konačne liste, Gradonačelnik Grada Velike Gorice i stipendist potpisuju Ugovor o stipendiranju.
Ukoliko netko od kandidata odustane od stipendije u vrijeme potpisivanja ugovora za 1. razred, ista se dodjeljuje prvom na Listi koji nije dobio stipendiju.

IX.
Stipendija se vraća ako stipendist ne završi razred za koji se stipendira ili promijeni prebivalište izvan Grada Velike Gorice.
Učenici dobitnici stipendije ne mogu istovremeno primati i druge stipendije.

X.
Nakon završetka natječaja, priloženi dokumenti se ne vraćaju kandidatima.

XI.
Prijave za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja, sa svom traženom dokumentacijom, dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Grad Velika Gorica, Pisarnica, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica.

Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU,
na adresi: Trg kralja Tomislava 16, VG, telefon: 01/ 5559 436, 01/5520 522

Dokumentacija (ZIP)