Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2022. godinu

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15 i 6/15), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 22. travnja 2022. godine, donosi Zaključak o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2022. godinu

I.
Zaključkom o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno- humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2022. godinu utvrđuje se raspored sredstava za programe udruga kojima je odobreno financiranje programa.

II.
Sredstva za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2022. godinu raspoređuju se na sljedeći način:

PROGRAMI IZ PODRUČJA SOCIJALNO-HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Udruga Naziv programa /projekta Odobrena sredstva /kn
  Udruga umirovljenika Grada Velike Gorice „Prevencijom, oporavkom i liječenjem do kvalitetnijeg života“

  120.000,00

   Udruga osoba s invaliditetom –„Suncokret“ Velika Gorica Zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te njihovih obitelji

   75.000,00

    Udruga „Sunčica- Velika Gorica“ „Kraći vrtićki program predškolskog odgoja, obrazovanja i rehabilitacije“

    50.000,00

    Igraonica za djecu s teškoćama u razvoju „RAZIGRANA UČIONICA U SUNČICI“

    10.000,00

     SUH –podružnica Velika Gorica „Zdraviji i sretniji u trećoj dobi“

     35.000,00

      Udruga „Edukcijom protiv raka dojke Zagrebačke županije“ „Snažne i zdrave zajedno“

      25.000,00

       VG Legacy Otvaranje socijalne samoposluge Robin Food

       20.000,00

        Udruga slijepih Zagreb „Podrška slijepim i slabovidnim osobama s područja Grada Velike Gorice za život u zajednici“

        20.000,00

         Udruženje „Djeca prva“ Igrom do škole -VG

         15.000,00

          Judo klub osoba s invaliditetom „FUJI“ Napredak članova i jačanje kapaciteta voditelja Judo kluba osoba s invaliditetom „FUJI“

          15.000,00

           Udruga invalida rada Zagreba „Zdravi i sigurni na kubik“

           15.000,00

            Društvo žena Buševec „Pomoć socijalno ugroženim obiteljima“

            15.000,00

             Udruga umirovljenika i građana „ZLATNA DOB“ Velika Gorica Aktivna Zlatna dob

             15.000,00

              KLA „Branko Lang“ „Obiteljska terapija liječenih alkoholičara“

              15.000,00

               KLA „August Šenoa“ „Rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji“

               15.000,00

                KLA „Marko Orešković“ „Rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji“

                15.000,00

                 KLA „Vladimir Nazor“ „Sve za bolji život bez alkohola“

                 12.500,00

                  Udruga mladih, ekologije i sporta Pleso „Plešani za Pleso“

                  10.000,00

                   Udruga „VG DIJABETIČAR“ „Socijalno-humanitarna pomoć građana“

                   10.000,00

                    Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma „Pravilna prehrana u djetinjstvu i adolescenciji kao temelj kvalitetnog života“

                    10.000,00

                     Klub umirovljenih školnika odgojno obrazovnih ustanova grada Velike Gorice  te općina Kravarsko, Pokupsko i Orle „Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi-umirovljenika-članova KUŠ-a“

                     6.000,00

                      Udruga udomitelja „Toplo srce“ „I mi želimo ljubav i obitelj-2022.“

                      5.000,00

                       Generacija.hr- udruga za promicanje medijske kulture, međugeneracijske solidarnosti i zaštite prava mladih, obitelji i umirovljenika „Zajedno do uspješne integracije“

                       5.000,00

                       UKUPNO:

                       533.500,00

                       PROGRAMI UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA

                       Udruga Naziv programa projekta

                       Predložena sredstva / kn

                       Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Velika Gorica „Savjetovalište za HRVI i branitelje te članove njihovih obitelji“

                       70.000,00

                       Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH –Ogranak Velika Gorica „Psihosocijalna rehabilitacija hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji“

                       35.000,00

                       Udruga pripadnika 153.brigade HV-Velika Gorica „Program rada udruge za 2022.godinu“

                       35.000,00

                       Upravljanje Spomen parkom 153. brigade HV

                       120.000,00

                       Udruga veterana Domovinskog rata Velika Gorica „Promicanje vrijednosti i značaja Domovinskog rata -2022“

                       30.000,00

                       Nezavisni dragovoljci hrvatski Zagrebačke županije-podružnica Velika Gorica „Obilježavanje jubileja, spomendana, športski susreti, resocijalizacija“

                       25.000,00

                       Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata  91. Grada Velike Gorice „Redoviti rad udruge  te obilježavanje obljetnica stradavanja hrvatskih branitelja i civila u Domovinskom ratu“

                       20.000,00

                       Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, Klub Velika Gorica „Rad s članovima Kluba PTSP-a Velika Gorica“

                       20.000,00

                       Udruga roditelja poginulih  branitelja Domovinskog rata grada Zagreba „Očuvanje sjećanja na poginule hrvatske branitelje i Domovinski rat“

                       12.500,00

                       „Psihofizičko osnaživanje i briga o roditeljima i njihovom zdravlju“

                       12.500,00

                       Udruga djece hrvatskih branitelja Domovinskog rata Velika Gorica „Psihosocijalna rehabilitacija djece hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz sportska natjecanja i druženja, obilježavanje obljetnica i blagdana“

                       10.000,00

                       UKUPNO:

                       390.000,00 kn

                       III.
                       Sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Velike Gorice za 2022. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za društvene djelatnosti u Programu Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu koji se provodi kroz Aktivnost – Potpore za programe socijalno-humanitarnog i zdravstvenog značaja -na stavci rashoda 381 – Tekuće donacije te Aktivnost-Potpore za programe braniteljskih udruga-na stavci rashoda 381-Tekuće donacije.

                       IV.
                       S nositeljima programa gradonačelnik će potpisati ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava.
                       Nositelji programa obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programom i ugovorom.

                       V.
                       Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.