Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv za predlaganje programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa na području Grada Velike Gorice za 2022. godinu

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09) te Plana rasporeda sredstava za financiranje javnih potreba iz razdjela Upravnog odjela za društvene djelatnosti (Službeni glasnik GVG br. 1/2022.) objavljuje se Poziv za predlaganje programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa na području Grada Velike Gorice za 2022. godinu.

I.
Zaštita i održavanje kulturnih dobara u vlasništvu velikogoričkih župa dio je Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2022. godinu. Za provedbu programa u gradskom proračunu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna.

II.
Pozivaju se ŽUPE da iskažu potrebu izvođenja zaštitnih radova na kulturnim dobrima u svojem vlasništvu. Prednost pri vrednovanju ostvarit će programi/projekti:

- obnove u potresu oštećene kulturne baštine

Grad Velika Gorica i župe zaključit će ugovore o sufinanciranju zaštitnih radova na kulturnim dobrima, za one programe/projekte koji prema mišljenju Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice udovoljavaju zahtjevima da budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2022. godinu.

III.
Prijedlozi programa/projekata prijavljuju se putem Prijavnice za predlaganje programa zaštitnih radova na kulturnim dobrim

IV.
Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim pozivom dostavljaju se na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica

Prijava se može dostaviti i na mail adresu: kultura@gorica.hr

Rok za dostavu prijedloga je 11. svibanj 2022. godine.

Dokumentacija (ZIP)