Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

vijeceNa temelju članka 27. stavak 2. točka 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik GVG 1/21) sazvana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 28. travnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37 i predložen je sljedeći dnevni red.

1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj – prosinac 2021.
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu
a) Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica u 2021. godini
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica u 2021. godini
c) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu
d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2021. godinu
e) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2021. godinu
f) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2021. godinu
g) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2021. godinu
h) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2021. godinu
i) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge tijekom 2021. godine – VG Čistoća
4. Prijedlog Odluke za dugoročno zaduživanje u 2022. godini
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici
6. Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
7. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje I. dodatka Ugovora o financiranju troškova sanacije prometnica za potrebe EU projekta Velika Gorica „ Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“
8. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina
9. Prijedlog Zaključka o oslobađanju plaćana korištenja sportskih objekata kojima upravlja Ustanova za upravljanje ŠRC-om Velika Gorica za 2022. godinu
10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice od 16. studenog 2021. godine
11. Prijedlog Zaključka o potpisivanju Ugovora o upravljanju Odlagalištem neopasnog (komunalnog) otpada Mraclinska Dubrava između Grada Velike Gorice i VG Čistoće d.o.o.
12. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine
13. Informacija o projektu Aglomeracija

Materijali za 6. sjednicu GV (OneDrive)