Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv za otkup knjiga, časopisa i drugih umjetničkih produkcija za 2022. godinu – prvi krug

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu te Kriterija za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 8/11) objavljuje se Poziv za otkup knjiga, časopisa i drugih umjetničkih produkcija za 2022. godinu – prvi krug

I.
Pozivaju se umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne i fizičke osobe da predlože otkup knjiga, časopisa i drugih umjetničkih produkcija za sufinanciranje iz proračuna Grada Velike Gorice u 2022. godini.

II.
Za financiranje otkupa u okviru ovog Poziva raspoloživ je UKUPNI iznos od 50.000,00 kuna (pedesettisućakuna).

III.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovoga POZIVA detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o otkupu knjiga, časopisa i druge umjetničke produkcije od značaja za Grad Veliku Goricu.

IV.
Prijedlozi za otkup dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).
Prijavna dokumentacija i ogledni primjerak ponuđene knjige, časopisa ili druge umjetničke produkcije predaje se u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„PRIJEDLOG ZA OTKUP KNJIGA, ČASOPISA I DRUGE UMJETNIČKE PRODUKCIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD VELIKU GORICU
– NE OTVARATI“ na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica

V.
Razmatrat će se samo prijedlozi otkupa koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

VI.
Rokovi za dostavu prijedloga otkupa su:
1. krug od 15. veljače do 31. svibnja 2022. godine
Drugi krug otkupa odvijat će se u slučaju da nisu utrošena sva raspoloživa sredstva.

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: natjecaj.kultura@gorica.hr

Dokumentacija (ZIP)