Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 5. sjednice Gradskog vijeća

vijeceNa temelju članka 27. stavak 2. točka 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik GVG 1/21) sazvana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 17. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva

2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu obračuna i naplate posebne naknade za izgradnju građevina i nabavu opreme za gospodarenje otpadom na području Grada Velike Gorice

3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice od 07.04.2021. godine

4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 1129/4 i k.č.br. 1129/5 sve k.o. Gradići

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ciciban

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Velika Gorica

7. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Velika Gorica, Gradska četvrt Miljenko Granić

8. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Velika Gorica, Gradska četvrt Pleso

9. Prijedlog Odluke o imenovanju parka u naselju Velika Gorica, Gradska četvrt Stari grad

10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete i cjenik dimnjačarskih usluga za I. dimnjačarsko područje

11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete i cjenik dimnjačarskih usluga za II. dimnjačarsko područje

12. Prijedlog Zaključka o potpisivanju Ugovora o upravljanju objektom između Grada Velike Gorice i Dječjeg vrtića Lojtrica

13. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja

14. Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice

15. Informacija o projektu Aglomeracija

Materijali za 5. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)