Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javno otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice

Na temelju članka 7. stavka 2., Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19) te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice od 16. studenog 2021. godine KLASA: 320-02/21-03/25; URBROJ: 238-31-10/131-2021-7, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice objavljuje Obavijest o vremenu i mjestu provođenju javnog otvaranja ponuda.

Javno otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice provest će se 27. siječnja 2022. godine u 09,00 sati u vjenčanoj sali Gradske uprave Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice objavljen je službenim stranicama Grada Velike Gorice dana 16. studenog 2021.

http://www.gorica.hr/2021/11/javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-grada-velike-gorice-4/