Grad Velika Gorica

Obavijesti

Objava biračima za izbore za članove vijeća Mjesnog odbora Sop Bukevski

gradskauprava Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača („Narodne novine”, broj 144/12, 105115 i 98/19) Zagrebačka županija, Upravni odjel za poslove županijske skupštine i opću upravu daje slijedeću Objavu biračima za izbore za članove vijeća Mjesnog odbora Sop Bukevski.

Gradsko vijeće Grada Velike Gorice donijelo je 26. listopada 2021. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Sop Bukevski (KLASA: 021-04/2021- 03/74, URBROJ: 238-31-11-2021-01).
Odluka će stupiti na snagu prvi dan nakon objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 05. prosinca 2021. godine.

Temeljem članka 24. Zakona o registru birača, birači koji imaju prebivalište na području Mjesnog odbora Sop Bukevski mogu osobno pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u Upravnom odjelu za poslove županijske skupštine i opću upravu, Ispostava Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica, tel: 01/6254-029 ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 07,30 do 15,30, zaključno do srijede 24. studenoga 2021. godine do 15,30 sati.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača putem poveznice Ministarstva pravosuđa i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

Na ovim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem na području Mjesnog odbora Sop Bukevski, na svom biračkom mjestu.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvadak iz zaključenog popisa birača (npr. osobe koje nemaju važeću osobnu iskaznicu), mogu na dan izbora u vremenu dobiti potvrdu za glasovanje od ovlaštene Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu na adresi:

Zagrebačka županija, Ispostava Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, u vremenu od 7 do 19 sati