Grad Velika Gorica

Obavijesti

Edukacija za gradske vijećnike i vijećnike mjesne samouprave

vijeceGrad Velika Gorica u suradnji s “Udrugom gradova” organizira 12. i 13. studenog 2021. godine obuku vijećnika Gradskog vijeća sukladno programu “Okvirni program obuke vijećnike Gradskih vijeća”.

Na obuku vijećnika mogu pristupiti sve zainteresirane osobe, a posebice gradski vijećnici, članovi vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti te službenici u gradskoj upravi.

Obuka je za sve sudionike besplatna, a održat će se u vijećnici u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Predavači su vrhunski profesionalci i praktičari iz raznih gradova Republike Hrvatske, pa je obuka prava prilika da se mnogo toga sazna i razjasni.

Svi zainteresirani za edukaciju mogu se prijaviti na e-mail adresu: vijece@gorica.hr