Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 3. sjednice Gradskog vijeća

vijece3. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 26. listopada 2021. godine s početkom u 9,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. a) Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnika i utvrđivanju mandata zamjenici vijećnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
b) Polaganje prisege
2. Prezentacija Studije o javnom lokalnom linijskom prijevozu
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2020. godinu i Financijsko izvješće za 2020. godinu
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Turopolja za 2020. godinu i Financijsko izvješće za 2020. godinu
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2020. godinu i Financijsko izvješće za 2020. godinu
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2020. godinu i Financijsko izvješće za 2020. godinu
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku godinu 2019/2020. i Financijsko izvješće za 2020. godinu
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Lojtrica“ za pedagošku godinu 2019/2020. i Financijsko izvješće za 2020. godinu
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Velika Gorica“ za pedagošku godinu 2019/2020. i Financijsko izvješće za 2020. godinu
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Žirek“ za pedagošku godinu 2019/2020. i Financijsko izvješće za 2020. godinu
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2020. godinu i Financijsko izvješće za 2020. godinu
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2020. godinu i Financijsko izvješće za 2020. godinu
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Razvojne agencije Grada Velika Gorica VE-GO-RA za 2020. godinu
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom grada Velike Gorice u razdoblju od 2020.-2024. godine
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Velike Gorice
17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Velike Gorice za 2020. godinu i Financijsko izvješće za 2020. godinu
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge – VG Čistoća
19. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice
20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Velike Gorice
21. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna UPU-a Športsko rekreacijskog centra jezera Novo Čiče
22. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene – Područna škola Dubranec
23. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Velika Mlaka
24. Prijedlog Mjera za smanjenje prizemnog ozona u zraku
25. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture sa tvrtkom DENAL KONSTRUKCIJE d.o.o. iz Velikog Polja, Dračevička 7
26. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice
27. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Sop Bukevski
28. Prijedlog Zaključka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice
29. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno – pravna pitanja
30. Izvješće o projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“

Materijali za 3. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)