Grad Velika Gorica

Obavijesti

Agencija za ugljikovodike: obavijest o početku seizmičkih mjerenja

azu_logoOd ponedjeljka 16. kolovoza 2021. godine na širem području grada započinju radovi snimanja seizmičkih podataka u sklopu projekta istraživanja ugljikovodika na istražnom prostoru Sava-06 koje uključuje dijelove Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Ekipe za snimanje krenuti od jugo-istoka poligona te se kretati prema sjevero-zapadu poligona (karta poligona nalazi se u prilogu).

Investitor je tvrtka Aspect koja je dobila dozvolu Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 81/19) te potpisala ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika u ožujku 2020. godine (KLASA: 310-01/18/03/18; URBROJ: 517-06-3-1-20-85), a njihovi predstavnici su u stalnom kontaktu s relevantnim službama općinskim/gradskim i županijskim službama.

Predstavnici investitora te geologa koji će provoditi snimanje su krenuli s izravnim obavještavanjem građana i vlasnika poljoprivrednih zemljišta od svibnja ove godine.

Ključne informacije oko projekta su:
• na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije prostire se istražni prostor Sava-06 za koji je tvrtka Aspect dobila dozvolu od Vlade Republike Hrvatske za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, broj 81/19) te u ožujku 2020. godine službeno potpisala ugovor.
• istražne aktivnosti se provode u nekoliko faza, a jedno od njih je i snimanje seizmičkih podataka modernom tehnologijom.
• prije početka istraživanja investitor je izradio idejni projekt snimanja te procjenu utjecaja zahvata na okoliš te je ishodio sve potrebne dozvole i suglasnosti za projekt.
• seizmičko snimanje se izvodi na način da se promatra kretanje seizmičkog vala od njegovoga izvora na površini do geoloških elemenata u podzemlju od kojih se on reflektira i njegov povratak do prijamnika – geofona. Val kreira izvor na površini – radno vozilo koje u pravilnim razmacima emitira kratkotrajni seizmički (zvučni) val u podzemlje u trajanju do pet sekundi. Povratkom vala na površinu – na kojoj se nalaze bežični geofoni – dobivamo jasnu sliku onoga što se nalazi ispod zemlje.
• identična istraživanja provodila su se tijekom cijelog proljeća na području Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske i Osječko-baranjske županije. Prije nekoliko godina uspješno je proveden projekt istraživanja i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Slična snimanja seizmike djelomično napravljena su u ovom kraju i 1998. godine, ali sad je riječ o modernoj tehnologiji koja nam omogućava puno bolje razumijevanje podzemlja.
• snimanje na Vašem području grada trajat će otprilike četiri tjedna, ovisno o vremenskim prilikama, a na terenu će biti prisutno oko 150 stručnjaka iz Mađarske i Hrvatske.
• investitor će vlasnicima zemljišta nadoknaditi svu eventualnu štetu nastalu zbog prolaska radnih vozila, odnosno izgubljenu dobit na poljoprivrednoj kulturi. Odštetni zahtjevi mogu se preuzeti u općinskim prostorijama.
• svi prikupljeni podaci su vlasništvo Republike Hrvatske i prema Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika dostupni su svim akademskim, znanstvenim i obrazovnim te državnim institucijama.
U svakom trenutku na terenu su dostupni predstavnici investitora ( Mislav Jaić – 091 9519 506, Siniša Hofer- 091 1144 225), a za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam stoji i Agencija za ugljikovodike.

azu

panon_2019_01

Dopis Agencije za ugljikovodike (PDF)