Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 2. sjednice Gradskog vijeća

vijece2. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 26. srpnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2020. godinu
a) Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica u 2020. godini
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica u 2020. godini
c) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2020. godinu
d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2020. godinu
e) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2020. godinu
f) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2020. godinu
g) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2020. godinu
h) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2020. godinu
i) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2020. godinu

2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu
a) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2021. godinu
b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2021. godinu

3. Izvješće o sprječavanju ilegalnog odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanju odbačenog otpada na području Grada Velike Gorice za 2020. godinu

4. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Velike Gorice

5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

6. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine

7. Zaključak o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje II. Aneksa Ugovoru o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja

8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2021. godinu

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica

10. Prijedlog Zaključka o izboru radnih tijela Gradskog vijeća:
a) Odbor za mjesnu samoupravu;
b) Odbor za financije i proračun;
c) Odbor za gospodarski razvoj;
d) Odbor za komunalne djelatnosti;
e) Odbor za odgoj i obrazovanje;
f) Odbor za društvene djelatnosti;
g) Odbor za mladež;
h) Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređivanje;
i) Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu;
j) Odbor za predstavke i pritužbe građana
k) Odbor za imenovanje ulica, trgova i naselja

Materijali za 2. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)