Grad Velika Gorica

Obavijesti

Prijedlog liste za dodjelu bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja

Temeljem članka 10. Pravilnika o dodjeli financijskih potpora iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 3/2017), Povjerenstvo za provedbu Projekta obnove tradicijske graditeljske baštine Turopolja objavljuje Prijedlog liste za dodjelu bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja.

Red. broj.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

ADRESA OBJEKTA

UKUP.BROJ BODOVA

IZNOS

FINANCIJSKE POTPORE

1.

Galeković Mirjana,

Ladislava Galekovića 5

Mraclin

L. Galekovića  5

Mraclin

25

15.000,00kn

2.

Vnučec Jana

Zagrebačka 67

Buševec

Augusta Šenoe 1

Kuče

25

22.500,00kn

3.

Pukanić Anka

Ulica Mladena Kerstnera 24

Velika Gorica

Ulica Augusta Šenoe 33

Velika Gorica

25

50.000,00kn

4.

Kovačević Josip

Pavla Stoosa 3

Gornja Lomnica

Kostanjevec 162

16

46.660,00kn

5.

Roginić Josip,

Okuje 63

Okuje 61, Okuje

16

7.000,00kn

SVEUKUPNO

141.160,00

Temeljem članka 11. Pravilnika (Službeni glasnik GVG br. 3/2017) podnositelj prijave ima pravo prigovora na prijedlog liste koji mora dostaviti Povjerenstvu u pisanom obliku u roku od osam (8) dana od dana dostave prijedloga liste, na adresu: Grad Velika Gorica, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 34, 10 409 Velika Gorica ili Pisarnicu, uz naznaku „Projekt obnove tradicijske graditeljske baštine – Prigovor na listu“.