Grad Velika Gorica

Vijesti

Prijava štete od potresa

prijaveOdmah nakon razornog potresa koji se dogodio 29.12.2020. u Gradskoj upravi ustrojen je tim zadužen za prijavu šteta i obilazak oštećenih građevina. Do sada je zaprimljeno više od 700 prijava štete. Prema dosadašnjim izvidima dvije kuće su ocijenjene kao potpuno neuoporabljive, dok je njih osam privremeno neuporabljivo.

Prijave šteta zaprimaju se na tel. broj 01 6269 900, 099 399 2582 i 099 582 6041, te na mail prijava.stete@gorica.hr

Štete u višestambenim zgradama potrebno je prijaviti predstavnicima suvlasnika, koji će sa Gradskim stambenim gospodarstvom dogovoriti obilazak statičara.

Za prijavu pregleda od strane statičara organiziranih preko Hrvatskog centra za protupotresno inženjerstvo prilažemo link za prijavu:

https://survey123.arcgis.com