Grad Velika Gorica

Obavijesti

Godišnji plan objavljivanja javnih natječaja i poziva za 2021. godinu namijenjenih udrugama

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14.

Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj
1/16) objavljuje se Godišnji Plan raspisivanja javnih natječaja i poziva za udruge za 2021. godinu.

Plan natječaja i javnih poziva za 2021. (PDF)