Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 24. sjednice Gradskog vijeća

vijece24. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 7. prosinca 2020. godine s početkom u 9,00 sati, u kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Aktualna politička i gospodarska situacija u Gradu Velikoj Gorici

2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Velike Gorice za 2020. godinu
a) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2022. godinu
b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2020. godinu

3. Prijedlog Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu
c) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2021. godinu
d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu
e) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2021. godinu
f) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2021. godinu
g) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu
h) Prijedlog Programa potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2021. godinu
i) Prijedlog Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2021. godinu
j) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2021. godinu
k) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2021. godinu
l) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Velike Gorice za 2021. godinu

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu

5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2021. godinu

6. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Velike Gorice

7. Prijedlog Provedbenog plana zaštite od požara na području Grada Velike Gorice za 2021. godinu

8. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Velike Gorice za potpisivanje Ugovora o financiranju troškova sanacije prometnica za potrebe EU projekta Velika Gorica „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracija Velika Gorica“

9. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Velike Gorice za 2020. godinu i Godišnji plan razvoja s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Materijali za 24. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)