Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o stanju obrade Zahtjeva za ostvarivanje prava na isplatu novčane naknade redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Velike Gorice s popisom učenika svih dosad zaprimljenih i potpunih zahtjeva

Od 1. rujna 2020. godine na e-mail adresu: stipendije@gorica.hr se podnose Zahtjevi za ostvarivanje prava na isplatu novčane naknade sukladno Zaključku o isplati novčane naknade redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Velike Gorice (KLASA: 602-03/20-01/13 URBROJ: 238-31-13/02130-20-1) od 27.8.2020. i Zaključku o izmjeni Zaključka o isplati novčane naknade redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Velike Gorice (KLASA: 602-03/20-01/28 URBROJ: 238-31-13/02130-20-1) od 6.10.2020.

Kako bi svi oni koji su podnijeli Zahtjev imali točan uvid u stanje njegove obrade, u privitku se nalazi popis redovnih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Velike Gorice, čiji su Zahtjevi dosad zaprimljeni i ocijenjeni potpunima te je za iste pokrenut postupak isplate novčane naknade od 1.000,00 kuna (abecedni popis učenika srednjih škola u privitku).
Ukoliko se učenik za kojeg je podnesen Zahtjev ne nalazi na priloženom popisu, molimo da nam se obratite u Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport na tel: 6269 914

Napominjemo da zbog velikog broja pristiglih Zahtjeva, a radi primjene svih poreznih propisa vezanih uz isplatu neoporezivih naknada, obrada Zahtjeva iziskuje višestruke kontrole te unos podataka u posebne evidencije, što zahtijeva potrebno vrijeme, ali će isplata biti izvršena u najkraćem mogućem roku, sukladno redoslijedu zaprimanja potpunih Zahtjeva.

Na kraju, podsjećamo da je krajnji rok za podnošenje Zahtjeva 30.10.2020. godine isključivo putem e-maila: stipendije@gorica.hr te se Zahtjevi pristigli nakon tog roka više neće razmatrati.

Popis zaprimljenih zahtjeva (PDF)