Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 23. sjednice Gradskog vijeća

vijece23. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 2. listopada 2020. godine s početkom u 09,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37. Zbog epidemioloških mjera, kao i na prošloj sjednici, u dvorani vijećnice nazočni će biti samo gradski vijećnici.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2020. godinu

2. Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Velike Gorice za razdoblje 2020-2022. godine

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Velike Gorice

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju mjesta na javno – prometnim površinama na kojima se može obavljati trgovina na štandovima, klupama i ostalim pokretnim napravama izvan prodavaonica i tržnica na malo

6. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Velike Gorice za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine

Materijali za 23. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)