Grad Velika Gorica

Vijesti

Natječaj za dodjelu Stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2020./2021.

Temeljem članka 12. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Velike Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 01/2018.) Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za dodjelu Stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2020./2021.

I.
Predmet ovog Natječaja je dodjela stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva.

Natječaj će se objaviti na stranicama Grada Velike Gorice danom donošenja.

Prijave za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja zaprimat će se
od 07. rujna do 2. listopada 2020.

II.
Grad Velika Gorica dodijelit će 30 stipendija za učenike prvih razreda u trogodišnjem programu obrazovanja, a prema utvrđenoj Listi deficitarnih zanimanja za školsku godinu 2020./2021. i to:

1. alatničar
2. armirač
3. autoelektričar
4. autolakirer
5. autolimar
6. automehaničar
7. automehatroničar
8. bravar
9. CNC operater
10. dimnjačar
11. elektroinstalater
12. elektromehaničar
13. elektromonter
14. fasader
15. frizer
16. instalater grijanja i klimatizacije
17. instalater kućnih instalacija
18. keramičar-oblagač
19. klesar
20. konobar
21. kozmetičar
22. krojač
23. krovopokrivač i izolater
24. kuhar
25. ličilac -soboslikar
26. limar
27. mesar
28. monter suhe gradnje
29. pediker
30. pekar
31. plinoinstalater
32. podopolagač
33. pomoćni instalater grijanja i klimatizacije
34. pomoćni kuhar i slastičar
35. slastičar
36. staklar
37. stolar
38. strojobravar
39. tapetar
40. tesar
41. tokar
42. vodoinstalater
43. zidar
44. zlatar

III.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da su redovni učenici prvog razreda u trogodišnjem programu obrazovanja za deficitarna zanimanja
- da imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice najmanje 3 godine
- da su državljani Republike Hrvatske

IV.
Stipendija Grada Velike Gorice dodjeljuje se u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, za deset mjeseci,
računajući od 1. rujna 2020.

V.
Kriteriji za utvrđivanje liste prvenstva kandidata za dodjelu stipendije je opći uspjeh u VII. i VIII. razredu utvrđen na osnovi prosječne ocjene.

VI.
Korisnici Stipendije mogu nastaviti koristiti Stipendiju do kraja trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja pod uvjetom da uspješno završe razred za koji su stipendirani i ne promijene prebivalište.

VII.
Uz obrazac PRIJAVA na natječaj za dodjelu stipendija za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

I.
• POTVRDA o upisu u prvi razred za školsku godinu 2020./2021. -ovjeren od škole s navedenim zanimanjem koje učenik upisuje
• svjedodžbe 7. i 8. razreda (preslika)
• domovnica (preslika)
• potvrda o prebivalištu izdana u MUP-u
• obrazac – Izjava sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka

II.
• dodatna dokumentacija, dostavit će se samo po zahtjevu Povjerenstva
– Potvrda o prihodima ostvarenih iz plaća, mirovina, drugog dohotka ili prihod iz obrta,
poljoprivrede i šumarstva za članove zajedničkog kućanstva za 2019.

(Obrasci se mogu podići u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU na adresi: Trg kralja Tomislava 16 ( žuta zgrada nasuprot Tržnog centra- ulaz sa dvorišne strane) ili na službenim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr.)

VIII.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice i putem obavijesti kandidatima.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku na Prijedlog liste kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste. Odluka o prigovoru je konačna.
Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija.

Na temelju konačne liste Gradonačelnik Grada Velike Gorice i stipendist potpisuju Ugovor o stipendiranju.
Ukoliko netko od kandidata odustane od stipendije u vrijeme potpisivanja ugovora za 1. razred, ista se dodjeljuje prvom na Listi koji nije dobio stipendiju.

IX.
Stipendija se vraća ako stipendist ne završi razred za koji se stipendira, promijeni prebivalište izvan Grada Velike Gorice.
Učenici dobitnici stipendije ne mogu istovremeno primati i druge stipendije.

X.
Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima.

XI.
Prijave za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja sa svom traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Grad Velika Gorica, Pisarnica (šalter broj 1) Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica.

Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU ,
na adresi: Trg kralja Tomislava 16, VG
telefon:5559 436

Obrasci (ZIP)