Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09) te Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 8/11) objavljuje se Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu

I.
Pozivaju se ustanove kulture kojima je osnivač Grad Velika Gorica da dostave prijedloge programe rada i financijske planove za 2021. godinu.

II.
U Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu uvrstit će se prijedlozi sukladno Zakonu i prijedlogu Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice.

III.
Uz prijedloge programa predlagatelji su dužni dostaviti i prijedlog financijskog plana, te navesti izvore financiranja (grad, županija, ministarstva, vlastita sredstva i ostalo).

IV.
Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu donosi Gradsko vijeće sukladno članku 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.

Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s ovim pozivom dostavljaju se na adresu:
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica

Rok za podnošenje prijedloga programa je 25. rujan 2020. godine.