Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09 i 68/13) te članka 4. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG 9/04) Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice

Pozivaju se institucije, udruge te ostale organizacije, pravne i fizičke osobe iz područja kulture i umjetnosti, a koje djeluju na području Grada Velike Gorice, da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice.

Kulturno vijeće ima pet članova te predlagatelji predlažu po jednog člana za svako od navedenih programskih područja:

• Područje knjižnične djelatnosti, knjige i nakladništva te nove medijske kulture

• Područje muzejsko-galerijske djelatnosti i likovne umjetnosti

• Područje glazbe, glazbeno-scenske i dramske umjetnosti, priredbe i manifestacije

• Područje kulturno-umjetničkog amaterizma, međunarodne kulturne suradnje i europske integracije

• Područje zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Za člana Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice predlažu se kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim djelovanjem i poznavanjem problema s područja kulture i umjetnosti za koje se predlažu mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.
Član Kulturnog vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Kulturnog vijeća kao i njihov član ili zaposlenik na području Grada Velike Gorice.
Na temelju prispjelih prijedloga Gradonačelnik Grada Velike Gorice donijet će odluku o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća. Članovi Kulturnog vijeća imenuju se na četiri godine.

Prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća dostavljaju se do 11. rujna 2020. na e-mail adresu: natjecaj.kultura@gorica.hr ili na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34

Prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća dostavljaju se na posebnim obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti ili na web stranici WWW.gorica.hr

Obrazac za prijedlog kandidata (MS Word)