Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda: zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19) te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice od 09. ožujka 2020. godine KLASA: 320-02/20-03/02, URBROJ: 238-31-10/110-2020-12, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice objavljuje Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice, KLASA: 320-02/20-03/02, URBROJ: 238-31-10/110-2020-12, objavljenog na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice i službenim stranicama Grada Velike Gorice http://www.gorica.hr/2020/03/javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-grada-velike-gorice-2, dana 09. ožujka 2020. godine provest će se dana 20. svibnja 2020. godine u 10,00 sati u prostorijama gradske vijećnice Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.