Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Velike Gorice

Na temelju odredbe članka 72. stavka 1., 2. i 3., Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Velike Gorice.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, koje je označeno kao:

k.č.br. 973/3 u k.o. Gradići, oranica-plastenik, oranica-plastenik i oranica u Petrovinskoj ulici, površine 20047 m² (2,0047 ha, upisana u ZK uložak br. 1720, k.o. Gradići, tržišna cijena iznosi 162.380,70 kn

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i u propisanom roku dostave dokaze Ministarstvu poljoprivrede.

Rok za dostavu zahtjeva je 8 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i oglasnoj ploči Grada Velike Gorice.

Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Velika Gorica – za k.č.br. 973/3 u k.o. Gradići.

Ako je više osoba podnese zahtjev Ministarstvu i prilože dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19), odnosno u roku od 8 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 94/18).

Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Ministarstvo poljoprivrede. Na osnovi odluke ministrica Ministarstva poljoprivrede u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE