Grad Velika Gorica

Vijesti

Započeli radovi na najvećem komunalnom projektu u povijesti grada

aglomeracijaU sklopu projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica započeli su građevinski radovi na izgradnji sustava odvodnje na cjelini A.2 Dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec. Radovi su započeli na kolektoru fekalne kanalizacije Kobilić – Rakarje i potom će uslijediti u naselju Kobilić.

Izvođač radova na ovoj cjelini je GIP PIONIR d.o.o. iz Zagreba, a vrijednost radova iznosi 110.196.799,40 kn, od čega bespovratna sredstva Kohezijskog fonda EU iznose 66.88%, sredstva Republika Hrvatska 12,4%, sredstva Hrvatskih voda 12,4% te Investitora VG Vodoopskrbe 8,84%. Cjelina A2 obuhvaća dogradnju 40,4 km gravitacijskih kolektora, dogradnju 4,3 km tlačnih cjevovoda te dogradnja 12 crpnih stanica. Osim Kobilića ova cjelina obuhvaća i naselja Bapča, Drenje Šćitarjevsko, Ščitarjevo, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Obrezina, Novaki Šćitarjevski, Sasi, Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica, Petina u kojima će u nadolazećem vremenu biti izgrađen sustav odvodnje.

Obzirom da će se tijekom izvođenja radova na gradilištima i u blizini gradilišta pojavljivati buka, blato i prašina, iz VG Vodoopskrbe ljubazno mole građane za strpljenje i razumijevanje, a posebice sve vozače pozivaju na dodatni oprez u prometu i poštivanje prometne signalizacije tijekom privremene regulacije prometa.

U idućim danima započet će radova i na ostale dvije cjeline u sklopu projekta Aglomeracija Velika Gorica.