Grad Velika Gorica

Obavijesti

Informacija o provedbi postupka strateške procjene i određivanje sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice

Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, temeljem članka 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) te članaka 3. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) daje sljedeću Informaciju o provedbi postupka strateške procjene i određivanje sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice.

Dokument (PDF)