Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet)


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine – Ulica A. K. Miošića (od kurilovečke ulice do Ulice S. Fabijančića Jape bez raskrižja kod Kurilovečke) s oborinskom odvodnjom
na građevnim česticama 652/1, 654/5, 654/1, 669/1, 681/7, 684, 681/2, 683/4, 669/5, 653/9 i 653/16 k.o. Kurilovec.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.02.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Cerovski, mag.ing.aedif.