Grad Velika Gorica

Obavijesti

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec

Dana 12. srpnja 2019. godine Gradonačelnik Grada Velike Gorice donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš l. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec, KLASA:350-07/2019-01/59, URBROJ:238-31-13/02130-2019-1 temeljem koje je Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije proveo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec, utvrđeno je da I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš pa se na osnovu toga donosi Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec.

Odluka (PDF)