Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 18. sjednice Gradskog vijeća

vijece18. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 18. prosinca 2019. godine s početkom u 13,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1) I. izmjene i dopune Proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu
a) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2019. godinu
b) I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2019. godinu

2) Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Grada Velike Gorice

3) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 753/2, k.č.br. 756/1 i k.č.br. 758/1 sve k.o. Mraclin

4) Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za Mjesni odbor Čička Poljana

5) A) Prijedlog Odluke o podjeli poslovnog udjela trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o.
B) Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. bez naknade

6) Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja GZ Kušanec – istok

7) Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec

8) Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Velike Gorice Međunarodnom udruženju „Energetski gradovi“ („Energy Cities“)

9) Prijedlog Zaključka o potpisivanju Sporazuma o plaćanju godišnje naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o.

Materijali za 18. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)