Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec

Temeljem odredbe članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Velike Gorice o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec za javnu raspravu, KLASA: 350-07/2019-01/120, URBROJ: 238-31-13/02130-2019-1 od 11. prosinca 2019. godine, Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice objavljuje: Javnu raspravu o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec

Pozivaju se svi zainteresirani građani, predstavnici tvrtki i udruga te ostali zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec.

Javna rasprava trajat će od 17. – 31.12.2019. godine. Uvid u plan i davanje primjedbi može se ostvariti on-line na adresi https://gis.gorica.hr/gis.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec izložit će se tijekom trajanja javne rasprave na javni uvid u zgradi Gradske uprave Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, soba 421, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Javno izlaganje Prijedloga I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec održat će se 27.12.2019. godine s početkom u 13:00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Stručna tumačenja tijekom trajanja javne rasprave osigurat će nositelj izrade prostornog plana Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice i stručni izrađivač prostornog plana URBING d.o.o. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 20.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se tijekom trajanja javne rasprave do uključivo 31.12.2019. godine dostaviti Upravnom odjelu za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, 10 410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34.