Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice

Na temelju odredbe članka 72. stavka 1., 2. i 3., Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države potrebno za provedbu strateškog projekta, koje je označeno kao:

k.č.br. 386/91 u k.o. Novo Čiče, livada u Čičkom Gaju,

površine 2291 m² (0,2291 ha ili 637 čhv), tržišna cijena iznosi 57.275,00 kn

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i u propisanom roku dostave dokaze Ministarstvu poljoprivrede.

Rok za dostavu zahtjeva je 8 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i oglasnoj ploči Grada Velike Gorice.

Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Velika Gorica – za k.č.br. 386/91 u k.o. Novo Čiče.

Ako je više osoba podnese zahtjev Ministarstvu i prilože dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19), odnosno u roku od 8 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 94/18).
Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Ministarstvo poljoprivrede. Na osnovi odluke ministrica Ministarstva poljoprivrede u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku.