Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest roditeljima četvero i više malodobne djece

graduprava11Obavještavamo roditelje četvero i više malodobne djece koji imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice o mogućnosti ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć. Ovo pravo moguće je koristiti jednom svake kalendarske godine te vas pozivamo, ukoliko to pravo već niste koristili u 2019. godini, da to učinite.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju roditelji četvero i više malodobne djece jednom u kalendarskoj godini ako sva malodobna djeca žive u istom kućanstvu kao i roditelji te ako su korisnici dječjeg doplatka.
Visina iznosa novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece, a za svako malodobno dijete iznosi 500,00 kuna.

Obrazac zahtjeva za isplaćivanje jednokratne novčane pomoći moguće je preuzeti na mrežnoj stranici Grada Velike Gorice ili na porti Gradske uprave te je isti potrebno predati u Pisarnicu Grada Velike Gorice, šalter br. 1, na adresi Trg kralja Tomislava 34.

Uz Zahtjev potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

1) izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list za svako malodobno dijete
2) preslike osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu roditelja i sve malodobne djece koja s roditeljima žive u istom kućanstvu (uvjerenje o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci)
3) presliku kartice tekućeg ili žiro računa jednog od roditelja ili obavijest od FINE o otvaranju posebnog računa ovršenika ako je tekući ili žiro račun pod ovrhom
4) presliku rješenja/potvrde HZMO-a o priznavanju prava na dječji doplatak (ne starije od 6 mjeseci)
5) preslika dokumenta na kojem je vidljiv OIB vlasnika tekućeg ili žiro računa
6) dokaz o dodjeli djece na brigu i skrb ako je došlo do razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice

* Upravni odjel za društvene djelatnosti može zatražiti i druge potrebne dokaze ukoliko se pojavi takva potreba

Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na broj tel. 6269-918 ili 6269-938