Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodoopskrbna mreža naselja Sop Bukevski


I. Pozivamo vlasnike čestica na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- zahvat u prostoru, vodoopskrbna mreža naselja Sop Bukevski, infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b skupine
na k.č.br. 1261, 1180/1, 1226/5, 1230, 1231,1234, 1236/1, 1237/3, 1238, 1240, 1247/1, 1247/3, 1247/2, 1247/4, 1248/1, 1248/2, 1254/3, 1254/4 i 1254/2 k.o. Strmec Bukevski i k.č.br 849/1 i 847/1 k.o. Bukevje.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.09.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica, Soba 126, I. kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Marko Brigljević, ing.građ.