Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Obavijest dobavljačima Grada Velike Gorice o obvezi izdavanja e-Računa od 1. srpnja 2019. godine

eracunSukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 1. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave odnosno nabave putem narudžbenica.

Stoga, od 1. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.
Grad Velika Gorica kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 1. srpnja 2019. godine ne smije zaprimiti papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku bit će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen. Skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra se eRačunom.
Ovom prilikom obavještavamo sve subjekte koji ispostavljaju račune prema Gradu Velikoj Gorici u postupku nabave da od 1. srpnja 2019. godine moraju imati ugovorenu mogućnost slanja eRačuna.
Molimo sve dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od 1. srpnja 2019. godine bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer Grad Velika Gorica od navedenog datuma neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom. Izdavatelj eRačuna ili njegov informacijski posrednik dužni su eRačun poslati, putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA.

Jedini računi koje ćemo nakon 1. srpnja 2019. godine moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Gradu Velikoj Gorici putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.
Za slanje elektroničkih računa potrebno je odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Grada Velike Gorice je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi).

Više informacija o načinu otvaranja i servisu eRačuna možete se dodatno informirati u poslovnici FINa-e ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.