Grad Velika Gorica

Vijesti

Financiranje ugradnje dizala u višestambenim zgradama

gsgKrajem veljače završile su predprijave za ugradnju osobnih dizala financiranih iz EU projekta „Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama“.

Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb u suradnji s Hrvatskom udrugom za dizala i Koordinacijskim odborom društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske uključila se u pokretanje projekta „Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama“, uz sufinanciranje iz fondova EU.

Iznosa od 85 % bi se financiralo bespovratnim sredstvima EU fondova a 15% troškova snosili bi stanari. U Hrvatskoj stambenih građevina sa tri i više katova bez dizala ima oko 16 tisuća.

Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o. je za ovaj predpristupni projekt poslala sve višestambene zgrade pod njihovim upravljanjem koje su bile zainteresirane za dizala.

Prema najavama iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU očekuje se početak realizacije Projekta ugradnje dizala u postojeće višeetažne stambene građevine koje nemaju dizalo u drugoj polovici 2019. godine.

“Ukoliko se raspiše natječaj za ugradnju osobnih dizala Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o. će sigurno prijaviti sve zainteresirane za ugradnju dizala”, rekao je direktor Tomislav Landeka.

GSG VG d.o.o. je do sada ostvario stopostotne realizacije svih apliciranih projekata od strane EU i Republike Hrvatske te smo se dokazali kao vodeći upravitelji u Hrvatskoj što se tiče projekata energetske obnove višestambenih zgrada.