Grad Velika Gorica

Vijesti

U mjesec dana udvostručili količine otpada za recikliranje

vgcistocaRazvrstavanje otpada na kućnom pragu uz recikliranje 50% otpada kojega stvorimo put je koji si je zacrtala Europa u borbi sa sve većim problemom gomilanja smeća na odlagalištima otpada. Na istom putu je i Velika Gorica koja kroz pilot-projekt VG Čistoće za 1400 korisnika kreira novi sustav brige o otpadu.

Model za uspostavu novog sustava zbrinjavanja otpada kreirat će se prema podacima koji se prikupe iz ovoga analitičkog projekta koji je obuhvatio 700 korisnika iz obiteljskih kuća te isto toliko korisnika iz stambenih zgrada u gradskim četvrtima „Vladimir Nazor“ i „Stari grad“. Korisnici uključeni u pilot – projekt opremljeni su posudama za odvojeno prikupljanje otpada; žutim za plastični i metalni ambalažni otpad, plavim za papir i karton, smeđim za odvajanje biootpada te u zgradama spremnici za staklo.

Uspostavom novog sustava prikupljanja otpada VG Čistoća ima za cilj povećati ukupne količine odvojeno prikupljenog otpada, a smanjiti količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište. Naime, sukladno europskim odredbama, do 2020. godine količine odvojeno prikupljenog otpada trebale bi doseći razinu od 50% ukupne količine proizvedenog otpada.

Promijeniti način na koji se danas odnosimo prema otpadu neće biti nimalo jednostavan zadatak. Kako bi ga ostvarili pokrenut je pilot-projekt kojemu je svrha prikupljanje informacija i podataka potrebnih za uspostavu novog, cjelovitog i učinkovitog sustava prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te reciklabilnih vrsta otpada na području Grada Velike Gorice.

Njime će VG Čistoća utvrditi odgovarajuće uvjete obavljanja javne usluge u kojoj je kriterij za obračun cijene javne usluge zapremina spremnika za miješani komunalni otpad i broj pražnjenja tog spremnika u obračunskom razdoblju od jednog mjeseca.

Prvi mjesec pokazao – može se!

- U prvih mjesec dana provedbe pilot – projekta gotovo smo na 35% odvojeno prikupljenog otpada od ukupne količine prikupljenog komunalnog otpada. Znači da bilježimo porast razvrstavanja veći od 100% u odnosu na dosadašnji postotak razvrstavanja na cijelom području Grada Velike Gorice – poručuju iz VG Čistoće.

Tako je tijekom veljače 2019. godine na području pilot – projekta sustavom odvajanja otpada „na kućnom pragu“, u što su bile uključene samo fizičke osobe bez pravnih subjekata, ukupno prikupljeno 49.720 kg otpada od čega 32760 kg miješanog komunalnog otpada.

Od gotovo 17 tona korisnog otpada iskoristivog za ponovnu uporabu prikupljeno je 7400 kg biootpada, 4720 kg plastične i metalne amabalaže te 4840 kg papira.

Od ožujka uključeni i poslovni korisnici

Kako bi ovim pilot-projektom dobili kompletnu sliku o količinama odvajanja otpada od 01. ožujka 2019. godine do 30. travnja 2019. godine u provedbu su uključeni i poslovni korisnici spomenutih četvrti.

Dinamika prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada za vrijeme trajanja pilot – projekta za poslovne korisnike je tako: miješani komunalni otpad (zeleni spremnik) dva odvoza mjesečno; biorazgradivi komunalni otpad (smeđi spremnik) četiri odvoza mjesečno; plastična i metalna ambalaža (žuti spremnik) dva odvoza mjesečno te papir (plavi spremnik) jedan odvoz mjesečno.

Mijenjaju se navike

Dodatni spremnici za razvrstavanje otpada podrazumijevaju i manju potrebu za brojem odvoza miješanog komunalnog otpada, a kako bi se korisnici priviknuli na smanjeni broj odvoza „zelenih kanti“ u prijelaznom periodu VG Čistoća je osigurala besplatne vreće za miješani komunalni otpad.

- Pokazalo se da potražnja tih dodatnih vreća nije znatno velika, što nam govori da bi novi sustav gospodarenja otpadom, odnosno odvojeno prikupljenog otpada mogao zaživjeti. Prema promatranome, vidi se napredak iz tjedna u tjedan, što znači da bi se željena razina odvajanja otpada, odnosno prikupljanja korisnog otpada mogla dostići 50%, što nam i nalaže EU direktiva – zadovoljni su iz VG Čistoće.

Istovremeno, situacija odvajanja otpada što se tiče zgrada, početkom provedbe pilot – projekta, nije bila toliko obećavajuća kao što je to bilo kod obiteljskih kuća, međutim kako vrijeme odmiče, tako se i stanje poboljšava.

– VG Čistoća pozdravlja zainteresiranost, trud i zalaganje korisnika za ovakav sustav odvajanja otpada „na kućnom pragu“. Povratna informacija su zadovoljni korisnici voljni i dalje odvojeno prikupljati otpad. Uz zajednička zalaganja, pravilnim odvajanjem otpada „na kućnom pragu“, iskoristit ćemo korisne dijelove otpada, a ujedno i smanjiti količine miješanog komunalnog otpada koje se trajno odlažu na odlagalište – poručuju iz tvrtke.

U društvu i vremenu u kojem živimo ekološka osviještenost je od izuzetne važnosti, a za čišći i zdraviji okoliš trebamo krenuti od svoga kućnog praga. U tome nas usmjeravaju i tri zlatna pravila recikliranja: reciklirajte sve što se može reciklirati, pazite što bacate u koju posudu i smanjite uporabu plastičnih vrećica. Zemlja će nam biti zahvalna!

VG Danas