Grad Velika Gorica

Obavijesti

Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice

Grad Velika Gorica je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad
Velika Gorica, Općina Kravarsko, Općina Orle, Općina Pisarovina, Općina Pokupsko i Općina Rugvica. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno uputi NOP-a, NP ponovno pokreće postupak javne rasprave za predmetni projekt, koji će trajati od 22.03.2019. godine do 06.04.2019. godine.

Pozivaju se operatori elektroničkih komunikacija na sudjelovanje.

Očitovanja operatora zaprimati će se putem elektroničke pošte, tj. dostavom na adresu: javna.rasprava.NGA@gorica.hr.

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

1. Obavijest o ponavljanju drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice (PDF)

2. Prilog 3_JR_II (MS Excel)

3. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi (PDF)

4. Očitovanje NP-a na iskazani komercijalni interes (PDF)

NAPOMENA:

Rezultate mapiranja na temelju Q42018 podataka iz HAKOM aplikacije trenutno nije moguće nadopuniti posljednim podatcima o finalnim korisnicima jer je proces prikupljanja i definiranja broja finalnih korisnika na inicijalnim bijelim adresama (proizašlim iz podataka Q42018 HAKOM aplikacije) u tijeku. Na poveznici http://www.gorica.hr/dokumenti/prilog3-prsi.xlsx se nalaze raspoloživi podatci o korisnicima (rezultati mapiranja iz prethodne javne rasprave) za koje se ne jamči točnost.