Grad Velika Gorica

Vijesti

Sklopljen ugovor o provedbi projekta edukacije i informiranja građana o pravilnom gospodarenju otpadom pod nazivom 'Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice'

vgcistocaU siječnju 2019. godine Grad Velika Gorica kao korisnik sredstava, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost kao posrednička tijela, sklopili su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.–2020. Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.07.0097 „Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice“.

Ugovorom se Gradu Velikoj Gorici dodjeljuju bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda, u iznosu od 1.096.245,50 HRK, što predstavlja 60,46 % prihvatljivih izdataka za provedbu projekta „Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice“ ukupne vrijednosti 1.984.588,79 HRK, u sklopu kojeg će se tijekom 20 mjeseci, od prosinca 2018. do srpnja 2020. godine, provoditi kampanja edukacije i informiranja građana o pravilnom gospodarenju otpadom.

Kampanja će se sastojati od tiskanih (letci, plakati, brošure, slikovnice za djecu itd.) i elektroničkih (objave na radiju i televiziji te internetskim portalima, izrada središnjeg gradskog web portala o otpadu) edukacijskih i informativnih materijala o pravilnom gospodarenju otpadom, edukacijskih radionica, kazališnih predstava, natjecanja i studijskih posjeta za djecu osnovnoškolske dobi, javnih tribina / konferencija za građane, organizacije sajmova na kojima će se promovirati pravilno gospodarenje otpadom i educirati građane kako pravilno odvojeno odložiti otpad „na kućnom pragu“ u novome sustavu
gospodarenja otpadom koji se uvodi na području Grada Velike Gorice kako bi se ispunile obveze koje imamo u zaštiti okoliša, sprečavanju klimatskih promjena i zaštiti zdravlja i dobrobiti građana.

Projekt je pripremljen temeljem anketa koje su proveli gradsko komunalno društvo VG Čistoća d.o.o. i Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, a kojima je utvrđeno da građani nemaju dovoljno informacija niti dovoljno razvijenu ekološku svijest o pravilnom postupanju s otpadom. Tijekom projekta odgovorit će se na najčešća pitanja i nedoumice koje muče građane Grada Velike Gorice kako odložiti pojedine vrste otpada i gdje na kraju taj otpad završava kako bi se zbrinuo.

Više informacija o ovom projektu može se dobiti u Uredu za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, koji djeluje u sklopu Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša. Podatci za kontakt: tel. 6269-961, fax: 6269-963, adresa e-pošte: zastita-okolisa@gorica.hr.

logo