Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Najava 11. sjednice Gradskog vijeća

vijece11. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za četvrtak 20. 12. 2018. godine s početkom u 09,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37. Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu
A) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2018. godinu
B.) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2018. godinu

3. Prijedlog Proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021.
a.) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2019. godinu
b.) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2019. godinu
c.) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2019. godinu
d.) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2019. godinu
e.) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2019. godinu
f.) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2019. godinu
g.) Prijedlog Programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2019. godinu
h.) Prijedlog Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2019. godinu
i.) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2019. godinu
j.) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2019. godinu

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu

5. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Velike Gorice za 2018. godinu i godišnji plan razvoja s financijskim učinkom za trogodišnje razdoblje

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2019. godinu

7. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

8. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

9. Prijedlog Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice

10. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu VG Komunalac d.o.o. za obavljan je komunalnih usluga

11. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu VG Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće

12. Prijedlog Odluke o izradi odluke o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I

13. Prijedlog Odluke o izradi odluke o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II

14. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Velike Gorice radi pokretanja postupka izvlaštenja suvlasničkog dijela nekretnine u svrhu privođenja namjeni groblja Kušanec

15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

16. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Grad Veliku Goricu za 2019. godinu

17. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj

Materijali za 11. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)