Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Najava 8. sjednice Gradskog vijeća

vijece8. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 11. srpnja 2018. godine s početkom u 13,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Mreže osnovnih škola na području Grada Velike Gorice

2. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č.br. 897/1, k.o. Kurilovec

3. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

4. Prijedlog Zaključka o potpisivanju Sporazuma o plaćanju godišnje naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o.

5. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice koja se proteže kroz naselje Velika Gorica, Gradska četvrt Kurilovec i naselje Vukovina

6. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica

7. Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Materijali za 8. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)