Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Vijesti

Natječaj za upis kandidata u prvi pripremni razred srednje glazbene škole i prvi razred srednje glazbene i plesne škole za školsku godinu 2018./2019.


Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica, Slavka Kolara 39, tel. 01/6221 376

U prvi pripremni razred i u prvi razred srednje glazbene škole učenici se upisuju u skladu sa Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. (KLASA: 602-03/18-06/00019, URBROJ: 533-05-18-0004 od 18. svibnja 2018., NN br. 47/2018.), Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata upis u I. razred srednje škole (NN br. 49/2015. i 47/17) i publikacijom „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2018./2019. – Idemo u srednju!“
Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr .
Pravo upisa ostvaruju prema rang listi poretka oni učenici koji su ostvarili bodovni prag, unutar odobrenog broja upisnih mjesta.

A) PRVI PRIPREMNI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

glazbenik kontrabasist, glazbenik pjevač, glazbenik – teorijski smjer. ukupno 12 učenika

B) PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE
glazbenik gitarist, glazbenik oboist, glazbenik pjevač, glazbenik saksofonist, glazbenik trubač, glazbenik violinist, glazbenik – teorijski smjer, glazbenik klavirist/ica, glazbenik kornist, Scenski plesač ukupno 35 učenika
Tijekom nastavne godine učenici sudjeluju u financiranju javnih potreba u umjetničkom obrazovanju u skladu s Odlukom o uvjetima i visini plaćanja participacije roditelja/skrbnika učenika škole, o visini participacije roditelja/skrbnika i cijeni obrazovanja za darovite učenike – polaznike više od jednog temeljnog predmeta osnovne škole, pripremnog obrazovanja ili srednje škole za šk.god.2018/19. te troškovima obrazovanja za učenike državljane zemalja izvan europske unije (klasa: 003-06/18-01/01, urbroj: 238-49-31-18-03)

UPISNI ROKOVI školska godina 2018./2019.

1. LJETNI UPISNI ROK
petak, 25. svibnja 2018., Početak prijava kandidata u sustav,
utorak, 26. lipnja 2018., Početak prijava obrazovnih programa i Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis),
ponedjeljak, 2. srpnja 2018., Završetak prijava elektroničkim načinom za programe koji zahtijevaju dodatne ispite i provjere.
Utorak, 3. srpnja 2018. u 10 sati, Prijamni ispiti iz instrumenata
srijeda 4. srpnja 2018. u 10 sati, – samo za kandidate za upis matičnih programa obrazovanja: Provjera predznanja engleskoga jezika – 1.sj i Provjera predznanja njemačkoga jezika – 1.sj u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb
srijeda, 4. srpnja 2018. u 9 sati, Prijamni ispit iz solfeggia (za kandidate koji polažu provjere predznanja jezika: u 13 sati);
srijeda, 4. srpnja 2018. u 12 sati, Prijamni ispit s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma; samo kandidati za program pjevanja: Pjevanje u 11 sati
četvrtak, 5. srpnja 2018. u 10 sati, Prijamni ispit Scenski plesač te Glazbenik – gitarist: ispit iz instrumenta
petak, 6. i subota, 7. srpnja 2018., Završetak prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis
ponedjeljak, 9. srpnja 2018., Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete
utorak, 10. srpnja 2018., Završetak prijava obrazovnih programa i Početak ispisa prijavnica
četvrtak, 12. srpnja 2018., Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu); Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice.
petak, 13. srpnja 2018., Objava konačnih ljestvica poretka,
petak, 13. i ponedjeljak 16. srpnja 2018., Upis i dostava potpisanog obrasca o upisu (upisnice) od 10,00 do 13,00 sati
petak, 20. srpnja 2018., Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok
subota, 11. kolovoza 2018., Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

2. JESENSKI UPISNI ROK
utorak, 21. kolovoza 2018., Početak prijave u sustav i prijava obrazovnih programa. Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu. Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.).
srijeda, 22. kolovoza 2018., Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne ispite i provjere.
četvrtak, 23. kolovoza 2018., prijamni ispit instrument i solfeggio, od 9 sati, ples od 10 sati
petak, 24. kolovoza 2018., Unos prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis. Završetak unosa rezultata s popravnih ispita. Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete;
ponedjeljak, 27. kolovoza 2018., Završetak prijava obrazovnih programa i Početak ispisa prijavnica
srijeda, 29. kolovoza 2018., Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu); Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice.
četvrtak, 30. kolovoza 2018., Objava konačnih ljestvica poretka
petak, 31. kolovoza 2018., Upis i dostava potpisanog obrasca o upisu (upisnice) od 10,00 do 13,00 sati
subota, 1. rujna 2018., Objava slobodnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka

Ravnatelj:
Borut Vidošević, prof.

Odluka o participaciji (PDF)