Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu Stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2018./2019.

deficitarni2Temeljem članka 12. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Velike Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 01/2018.) Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za dodjelu Stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2018./2019.

I.
Predmet ovog Natječaja je dodjela stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva.

Natječaj će se objaviti na stranicama Grada Velike Gorice danom donošenja.

Prijave za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja zaprimat će se od 03. do 28. rujna 2018.

II.
Grad Velika Gorica dodijelit će 30 stipendija za učenike prvih razreda u trogodišnjem programu obrazovanja, a prema utvrđenoj Listi deficitarnih zanimanja za školsku godinu 2018./2019. i to:

1. alatničar
2. armirač
3. autolakirer
4. autolimar
5. automehatroničar
6. bravar
7. dimnjačar
8. elektroinstalater
9. elektromehaničar
10. elektromonter
11. elektroničar-mehaničar
12. fasader
13. instalater grijanja i klimatizacije
14. instalater kućnih instalacija
15. izolater
16. keramičar-oblagač
17. krojač
18. krovopokrivač
19. kuhar
20. limar
21. mesar
22. monter građevinskih elemenata
23. obućar-postolar
24. pediker
25. pekar
26. plinoinstalater
27. podopolagač
28. puškar
29. slastičar
30. soboslikar-ličilac
31. staklar
32. stolar
33. strojobravar
34. tapetar
35. tesar
36. tokar
37. vodoinstalater
38. zidar
39. zlatar

III.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da su redovni učenici prvog razreda u trogodišnjem programu obrazovanja za deficitarna zanimanja
- da imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice najmanje 3 godine
- da su državljani Republike Hrvatske

IV.
Stipendija Grada Velike Gorice dodjeljuje se u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, za deset mjeseci,
računajući od 1. rujna 2018.

V.
Kriteriji za utvrđivanje liste prvenstva kandidata za dodjelu stipendije je opći uspjeh u VII. i VIII. razredu utvrđen na osnovi prosječne ocjene.

VI.
Korisnici Stipendije mogu nastaviti koristiti Stipendiju do kraja trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja pod uvjetom da uspješno završe razred za koji su stipendirani i ne promijene prebivalište.

VII.
Uz obrazac PRIJAVA na natječaj za dodjelu stipendija za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
I.
• POTVRDA o upisu u prvi razred za školsku godinu 2018/2019 -ovjeren od škole s navedenim zanimanjem koje učenik upisuje)
• svjedodžbe 7. i 8. razreda (preslika)
• domovnica (preslika)
• potvrda o prebivalištu izdana u MUP-u
• obrazac – Izjava sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka
II.
• dodatna dokumentacija, dostavit će se samo po zahtjevu Povjerenstva
– Potvrda o prihodima ostvarenih iz plaća, mirovina, drugog dohotka ili prihod iz obrta,
poljoprivrede i šumarstva za članove zajedničkog kućanstva za 2017.

(obrasci se mogu podići u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU na adresi: Šetalište Franje Lučića 15 – preko puta crkve ili na službenim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr.)

VIII.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice i putem obavijesti kandidatima.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku na Prijedlog liste kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste. Odluka o prigovoru je konačna.
Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija.

Na temelju konačne liste Gradonačelnik Grada Velike Gorice i stipendist potpisuju Ugovor o stipendiranju.
Ukoliko netko od kandidata odustane od stipendije u vrijeme potpisivanja ugovora za 1. razred, ista se dodjeljuje prvom na Listi koji nije dobio stipendiju.

IX.
Stipendija se vraća ako stipendist ne završi razred za koji se stipendira, promijeni prebivalište izvan Grada Velike Gorice.
Učenici dobitnici stipendije ne mogu istovremeno primati i druge stipendije.

X.
Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima.

XI.
Prijave za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja dostavljaju se OSOBNO od 03. do 28. rujna 2018. godine Povjerenstvu, putem UO za poduzetništvo, investicije i fondove EU, na adresi: Šetalište Franje Lučića 15.

Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU ,
na adresi: Šetalište Franje Lučića 15
telefon:5559 436

Priloženo:

Natječaj i obrasci (ZIP)