Grad Velika Gorica

Vijesti

Održan okrugli stol „Lokalna rješenja u borbi protiv energetskog siromaštva – potencijal za nova radna mjesta“

eko1U Velikoj Gorici je 18. travnja 2018. godine održan okrugli stol na temu “Lokalna rješenja u borbi protiv energetskog siromaštva – potencijal za nova radna mjesta” u okviru projekta “Dobra energije u društvenom poduzetništvu” kojeg provodi Zelena energetska zadruga, a sufinanciran je 100% sredstvima Europskog socijalnog fonda. Na okruglom stolu okupili su se predstavnici Zelene energetske zadruge, Obrtničkog učilišta Zagreb, Ekoregije Velika Gorica, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb Velika Gorica, predstavnik Upravnog odjela za poduzetništvo, investicije i fondove Europske unije, predstavnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti te energetski savjetnici educirani u okviru projekta.

Ivan Zoković iz ZEZ-a je ukratko predstavio projekt „Dobra energija u društvenom poduzetništvu“ u sklopu kojega je bila održana edukacija za energetske savjetnike u Velikoj Gorici. Predstavnik ZEZ-a govorio je i o primjerima dobre prakse iz Grčke, Njemačke i Danske te iznio različite modele financiranja programa energetskog siromaštva.

Slavica Robić iz DOOR-a je sve prisutne upoznala s pojmom energetskog siromaštva i važnosti u jačanju kapaciteta u borbi s tim problemom. Predstavila je njihova iskustva s projekata u okviru kojih su obavljali energetska savjetovanja na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije, kao i iskustva iz drugih članica EU, te je podijelila svoja saznanja vezana uz nacionalnu politiku obzirom da je i DOOR sudjelovao u kreiranju tih politika. Kroz 4. Nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost planirane su dvije mjere u borbi protiv energetskog siromaštva, od čega se prva odnosi na izgradnju kapaciteta JLS-ova u borbi protiv energetskog siromaštva. Također, predstavila je i natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu obiteljskih kuća čija objava se očekuje do kraja godine, a koji bi trebao u bodovanju uključiti kriterij energetskog siromaštva.

U ime HZZ-a Hijacinta Švabelj je predstavila mjere zapošljavanja te njihove kriterije. Najveći naglasak bio je na mogućnostima zapošljavanja energetskih savjetnika putem mjere javnog rada. Prisutne je upoznala s procedurom prijave programa javnog rada te različitim skupinama korisnika i kriterijima ocjenjivanja programa.

Nakon izlaganja svih panelista, započela je rasprava o mogućnostima zapošljavanja energetskih savjetnika i identifikaciji energetski siromašnih kućanstava. Predsjednik Ekoregije Velika Gorica, Josip Kolarec je iznio prijedloge o prilikama za zapošljavanje u privatnom sektoru i suradnji s Gradskim stambenim gospodarstvom Velika Gorica i drugim dionicima iz grada Velike Gorice. Predstavnici ZEZ-a i DOOR-a predstavili su različite modele financiranja, suradnje s gradovima i izradu programa borbe protiv energetskog siromaštva te primjere iz prakse poput programa suradnje energetskih savjetnika s javnim i privatnim sektorom u Irskoj, programima UNDP-a i sl.

Sljedeći koraci u realizaciji ciljeva je izrada programa za sprječavanje energetskog siromaštva na području Velike Gorice pod vodstvom Ekoregije Velika Gorica uz potporu DOOR-a, predstavnika Centra za socijalnu skrb Velika Gorica, DOOR-a, ZEZ-a, predstavnika Grada Velika Gorica i HZZ-a, te prijava energetskih savjetnika na mjere javnih radova. Svi prisutni su se složili da je energetsko savjetovanje društveno koristan rad koji treba poduprijeti te da su javni radovi idealan start iz kojeg se može razviti dugotrajnija priča.

U sklopu projekta edukaciju za energetskog savjetnika uspješno je završilo 7 polaznika, a prisutnim energetskim savjetnicima uručeno je uvjerenje o usavršavanju za “Savjetnike za učinkovitu potrošnju energije i vode u kućanstvima”.

Kontakt: Josip Kolarec, josip.ekoregijavg@gmail.com , mob. 098/444-670