Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obustava Natječaja za dodjelu potpora za poduzetnike početnike u 2018.godini

Slijedom velikog broja zaprimljenih prijava na Natječaj za dodjelu potpora za poduzetnike početnike u 2018.godini (KLASA: 311-01/2018-01/16; URBROJ: 238-31-13/02130-18-1), objavljenog 29.3.2018.godine, sukladno točki I. Natječaja, Natječaj se obustavlja od dana 20.4.2018.godine u 15.00 sati.

Sve prijave predane nakon navedenog dana u kojem je Natječaj obustavljen, neće biti uključene u postupak dodjele potpora te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Natječaja.
O eventualnom ponovnom otvaranju Natječaja, biti ćete obaviješteni putem službene stranice Grada Velike Gorice.