Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice

Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice proveo je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2017.-2022. godine, u kojem je utvrđeno da predmetni nacrt Plana neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2017.-2022. godine objavljuje se sukladno članku 5. stavak 2. i članku 6. stavak 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/2008. i 80/2013.).

Prilozi:

Odluka (PDF)

Prilozi Odluci (PDF)