Grad Velika Gorica

Obavijesti

Izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu za područje Grada Velike Gorice

Grad Velika Gorica, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Odsjek pravnih poslova i upravljanja gradskom imovinom (u daljnjem tekstru stručna služba) obavlja poslove za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva za stručnu analizu o tržištu nekretnina na području Grada Velike Gorice.

Temeljem članka 16. stavak 2. Zakona o procijeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), stručna služba pregledala je i analizirala podatke iz Zbirke kupoprodajnih cijena u sustavu eNekretnine i podatke iz Evidencije Grada Velike Gorice o pometu nekretnina za područje Grada Velike Gorice, a koji se odnose na predmet kupoprodaje, zakupa i najma u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. Temeljem provedene analize izrađeno je Izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu za područje Grada Velike Gorice.

Izvješće (PDF)