Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Vijesti

Jačanje sustava dojave o nepropisnom odlaganju otpada u okoliš

otpadSlijedom zakonskih obveza iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Ured za zaštitu okoliša Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice uveo je elektronički obrazac za dojavu lokacija divljih odlagališta otpada i otpadom onečišćenog tla, kako bi se ojačao sustav dojave nepropisnog odlaganja otpada u okoliš, omogućilo učinkovitije kažnjavanje počinitelja i uklanjanje tako odbačenog otpada.

Osim elektroničkog obrasca koji je dostupan na poveznici putem web portala Grada Velike Gorice www.gorica.hr na poveznici https://goo.gl/forms/XWzyjanoBZhzwyPF2, od početka ove godine Ured je uspostavio i vlastitu GIS elektroničku bazu podataka o svim aspektima gospodarenja otpadom, u kojoj će se evidentirati sve građevine, spremnici za otpad, rute vozila za odvoz otpada, divlja odlagališta i drugi podatci važni za učinkovito upravljanje komunalnim sustavom gospodarenja otpadom. Podatci u bazi prezentirat će se građanima čim se za to steknu uvjeti.

Uz donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Velike Gorice koja se trenutno nalazi na javnom savjetovanju (klikom na poveznicu možete ju pregledati i dati svoje primjedbe i prijedloge), vjerujemo da će ovaj novi sustav brze dojave doprinijeti smanjenoj pojavi divljih odlagališta otpada i povećanoj svijesti građana o vlastitoj odgovornosti za pravilno postupanje s otpadom.

Odluka kao novost uvodi postavljanje nadzornih kamera radi snimanja počinitelja kako bi ih se moglo kazniti, a ugovorne kazne će biti propisane novom Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice i cjenikom pružatelja javne usluge, kako bi se pojednostavnila naplata kazne.
Novost je također i obveza vlasnika odnosno korisnika zemljišta da lokacije očišćene od otpada privodi planiranoj namjeni. Grad će također svaku pravnu osobu za koju se utvrdi da je nepropisno odbacila otpad, automatizmom prijavljivati inspekciji zaštite okoliša, koja će onda izvršiti nadzor postupanja s otpadom u toj pravnoj osobi i postupati dalje temeljem nalaza tog nadzora.
Sredstva potrebna za čišćenje divljih odlagališta i sanaciju zemljišta onečišćenog otpadom više se ne će prikupljati od svih korisnika, već će se osiguravati u gradskom proračunu, osobito od naplate kazni. Grad i komunalno društvo također će više pažnje posvećivati edukaciji građana o pravilnom postupanju s otpadom i štetnosti nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš.