Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 5. sjednice Gradskog vijeća

vijece5. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 11. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. a) Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata i utvrđivanju mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
b) Polaganje prisege
2. Izvješća o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje siječanj – lipanj 2017. god.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2017. godinu
4. Prijedlog Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu
a) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2018.g.,
b) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
c) Program javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2018. godinu
d) Program javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2018. godinu
e) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2018. godinu
f) Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2018. godinu
g) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu
h) Program djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2018. godinu
i) Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu
j) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu
6. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2018. godinu
7. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Velike Gorice
8. Prijedlog Odluke o davanju jamstva za ispunjenje obveza kreditnog zaduženja trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Velika Gorica
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Velike Gorice
11. Prijedlog Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Velike Gorice za 2017. godinu i godišnji plan razvoja s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
12. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Velike Gorice za vrijeme od 2018. do 2021. godine
13. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Konačni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine.
14. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Gradonačelniku za pokretanje projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Velike Gorice (PROJEKT NEWLIGHT)
15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih naprava te reklamnih predmeta
16. Problem učestalih nestanaka električne energije u dijelu Turopolja
17. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana u Odbor za komunalne djelatnosti
18. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana u Odbor za gospodarski razvoj
19. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana u Odbor za financije i proračun

Materijali za 5. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)