Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodoopskrbna mreža naselja Lekneno - Trnje


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodoopskrbna mreža naselja Lekneno – Trnje,
na katastarskim česticama k.č.br. 96/49, 475, 96/50, 96/9, 96/14 i 98/25 k.o. Črnkovec i k.č.br. 413, 409, 403/2, 403/1, 230/3, 237/2, 410/2, 417, 410/1, 259, 155/4, 130, 164/13, 404/1, 68/2, 68/4, 398/1, 66, 43/4, 43/6, 43/8, 43/17, 218/1 i 408 k.o. Trnje.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.12.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.