Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Vijesti

Inkluzija nije program, inkluzija je stav

inkluzijaU utorak, 5.12. u 13 sati, u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica održana je tribina Inkliuzija – stil života. Tribina je održana u tjednu koji nosi naziv Volim život u kojem se obilježavaju Dani osoba s invaliditetom te se otvaraju i raspravljaju teme i dileme koje se odnose na njihov život, njihove potrebe, prava i probleme.

Na tribini se govorilo o inkluziji kao stilu života ili životnoj filozofiji koja počiva na ideji da svaki čovjek ima jednaka prava i mogućnosti bez obzira na individualne razlike.
O inkluzivnom vrtiću, inkluzivnoj školi i inkluzivnom dizajnu, a posebno o inkluziji kao stavu, životnoj filozofiji i osobnoj vrijednosti, vrlo nadahnuto govorili su gosti tribine:
Vlatka Vrbić, edukacijski rehabilitator u Dječjem vrtiću Lojtrica u kojem već dugi niz godina radi na stvaranju inkluzivnih uvjeta u vrtiću otvorenom za svu djecu, Darko Kobetić, prof. rehabilitator, direktor Centra znanja Profectus s bogatim iskustvom u projektima stvaranja inkluzivnih uvjeta u odgojno obrazovnom sustavu i Sanja Bencetić, docentica na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu čiji je profesionalni interes usmjeren inkluzivnom dizajnu. Tribinu je moderirala dr.sc. Arijana Mataga Tintor, savjetnica za predškolski odgoj, djecu i mlade Grada Velike Gorice.

Svi gosti složili su se da je inkluzija stav, a stavovi prema osobama s teškoćama u razvoju kao, uostalom, i stavovi prema svim manjinskim grupama nisu urođeni, nego su naučeni. Iako je mijenjanje stavova složen i dugotrajan proces, od inkluzije ne smijemo odustati bez obzira na probleme s kojima se suočavamo. Zakoni i strategije su dobro definirani no nije dovoljno napraviti zakonski okvir, već treba stvoriti podržavajuće okruženje u instituciji, društvu, zajednici. U inkluzivnom vrtiću i školi ključni su ljudi koji utječu na stvaranje okruženja otvorenog i privlačnog za svako dijete, svaku osobu.
Inkluzivni dizajn je univerzalan, namijenjen svima, usmjeren na kreiranje proizvoda i usluga koje bez posebne prilagodbe može koristiti što više ljudi. Projekti inkluzivnog dizajna temelje se na uključivanju stvarnih osoba u proces dizajna, pa tako nastaju projekti vrlo uspješnog i privlačnog dizajna.

Najveća vrijednost tribine je u porukama koje su se mogle čuti kako u prezentacijama gostiju, tako i u raspravi koja je uslijedila nakon izlaganja. Inkluzija je stav i filozofija, od nje ne smijemo odustati, s njom treba započeti u predškolskoj dobi, ona nije program, ona je način života i životni stil, integrirana i utemeljena u sustave vrijednosti pojedinaca i društvene zajednice.