Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodovodna mreža naselja Kostanjevec i Šiljakovina


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodovodna mreža naselja Kostanjevec i Šiljakovina, 2. skupine,
na k.č.br.1825, 1842, 1844/5, 1844/2, 1844/1, 1845, 2323, 1859, 1794/163, 1794/102, 1794/292, 1794/101, 2324, 2325, 2282/1, 2282/2, 2282/3, 2309, 2041/4, 2042/1, 2042/3, 2042/2, 2042/4, 2043, 2044, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066/2, 2066/1, 2067/2, 2067/1, 2068, 2069/1, 2070/2, 2070/1, 1794/29, 1794/30, 1794/31,1794/245, 1794/198, 1794/33, 1794/247, 1794/34, 2283, 2281, 2137/2, 2143/4, 2143/5, 2143/3, 2144, 1794/158, 2084, 1794/150, 1794/230, 1794/231, 1794/172, 1794/236, 1794/237, 1794/122, 1794/58, 1794/63, 1794/64, 1794/65, 1794/66, 1794/67, 1794/68, 1794/69, 1794/220, 1794/70, 1794/71, 1794/72, 1794/73, 1794/74, 1794/52, 1794/182, 1794/53, 1794/232, 1794/54, 1794/284, 1794/55, 1794/246, 1794/56, 1794/153 k.o. Donja Lomnica i k.č.br.4351, 4135 i 4150 k.o. Lukavec.

II. U spis je priložen glavni projekt oznake GP 61/16 od studenog 2017. godine, glavni projektant Krunoslav Čingel, dip. Ing. građ., ovlašteni inženjer građevinarstva, broj ovlaštenja G 758 (VODOPROJEKT d.o.o., IB 66919989509, HR-44000 Sisak, S i A. Radića 6/5, O) na temelju kojeg se izdaje građevinska dozvola.

III. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.11.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45.

IV. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

V. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.